Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kenegerian Kedah Malaysia

Authors

  • Zainal Zainal Universitas Islam Riau
  • Nur Ali Hanim Hanifiah Universiti Utara Malaysia
  • Roni Sahindra Universitas Islam Riau
  • Ranggi Ade Febrian Universitas Islam Riau
  • Andriades Sofia Universitas Islam Riau

DOI:

https://doi.org/10.55583/arsy.v4i2.705

Keywords:

Strategi, Pencegahan, & Kebakaran Hutan dan Lahan

Abstract

Isu pencemaran  alam  sekitar  bukan  suatu  yang  baru  sebaliknya  ia  mula  disedari  sejak puluhan tahun dahulu oleh seorang ahli kimia bernama Rachel Carson menerusi bukunya berjudul Silent Springyang diterbitkan pada tahun 1962. Kesedaran tentang alam sekitar mungkin lebih  awal  lagi  memandangkan  buku  tersebut  diterbitkan  pada  tahun  1962. Buku  tersebut  berjudul Silent  Springkerana  burung  yang  berkicau  riang  tidak  lagi berlaku disebabkan ancaman racun serangga yang memusnahkan spesies mereka (Bell & Morse 1999, Zaini Ujang 1997). Boleh dikatakan kesemua sarjana kini mengambil detik permulaan kesedaran alam sekitar pada mula penerbitan buku  ini  kerana ia  satu-satunya didokumenkan. Daripada   persidangan   UNCHE, jelas memerlukan persefahaman antara negara ahli bagi mengatasi masalah  alam  sekitar  yang sedang  dihadapi  oleh  masyarakat  dunia. Kira-kira  dua dekade berlalu,  jalan  penyelesaian terhadap  masalah  alam  sekitar  belum  dicapai  oleh  dunia.  Malahan, keadaan menjadi semakin  buruk  tahun  demi  tahun.  Kegelapan  dalam  menangani  masalah  alam  sekitar secara  berkesan  daripada  Persidangan  UNCHE  telahmenyebabkan  wujud  satu  lagi persidangan dunia tentang alam sekitar. Salah satu penyebab utama dari pencemaran alam ini adalah diakibatkan karena terjadinya terjadi kebakaran hutan ataupun lahan yang selama ini menjadi bencana musiman yang terjadi di Malaysia dan terkadang walaupun kebakaran hutan terjadi di Indonesia akan tetapi Malaysia tetap merasakan dampak dari pencemaran udara yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Malaysia.

References

Afrianda, R. T., binti Ma, M., & Alex, M. (2023). Strategi Pengembangan Potensi Kepemudaan Dalam Membantu Pemerintah Mengembangkan Industri Kreatif Di Kedah. BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01), 1-9.

FIKRI, M. A. F. (2023). Respons Pemerintah Malaysia Terhadap Kabut Asap Indonesia Pada Tahun 2015-2019.

Ibrahim, J. A., & Ahmad, M. Z. (2008). Pelancongan Negeri Kedah Darul Aman: Isu dan Cabaran. Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke III (PERKEM III), 1, 191-202.

Fenti, R. (2019). Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (studi Kasus Di Desa Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Jali, M. F. M., Besar, J. A., Buang, A., Hashim, M. J., Lyndon, N., Jusoh, H., ... & Hussain, M. Y. (2012). Pengaruh politik alam sekitar terhadap persepsi pengundi: Kajian kes DUN Kedah. Geografia: Malaysia Journal of Society and Space, 8(6), 117-133.

Jali, M. F. M., Besar, J. A., Buang, A., Hashim, M. J., Lyndon, N., Jusoh, H., ... & Hussain, M. Y. (2012). Pengaruh politik alam sekitar terhadap persepsi pengundi: Kajian kes DUN Kedah (The influence of environmental politics on voter perceptions: The case of the Kedah State Legislative Assembly). Geografia, 8(6).

Jali, M. F. M., Besar, J. A., Buang, A., Hashim, M. J., Lyndon, N., Jusoh, H., ... & Hussain, M. Y. (2012). Pengaruh politik alam sekitar terhadap persepsi pengundi: Kajian kes DUN Kedah (The influence of environmental politics on voter perceptions: The case of the Kedah State Legislative Assembly). Geografia, 8(6).

Rahim, N. D. A. (2013). Kepelbagaian biologi amfibia dan kandungan perut dua spesis terpilih di Sungai Sedim, Kedah, Malaysia (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia).

Saari, H., Manaf, A. A., & Kadir, N. A. (2021). Jenayah Dan Gejala Sosial Dalam Masyarakat Melayu Kedah, 1882-1940 (Crime And Social Problems In Malays Of Kedah Society, 1882-1940). Asian Journal Of Environment, History And Heritage, 5(2).

Situmeang, M. K., & Zikir, A. S. (2024). Peran Tadika (Taman Didikan Kanak-Kanak) dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Keislaman dan Identitas Melayu di Pattani, Thailand Selatan. Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat, 4(1), 110-124.

Upartini, D. P. (2023). Posisi dan Strategi Abdullah bin Muhammad Al-Misri dalam Arena Sastra Melayu Klasik. Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal, 2(2), 323-348.

Downloads

Published

2024-01-16

How to Cite

Zainal, Z., Hanifiah, N. A. H., Sahindra, R., Febrian, R. A., & Sofia, A. (2024). Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kenegerian Kedah Malaysia. ARSY : Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat, 4(2), 43-51. https://doi.org/10.55583/arsy.v4i2.705